“เทพไท” ไม่เห็นด้วยฝ่ายรัฐบาลชิงปิดอภิปราย

2020-02-02 17:50:11

“เทพไท” ไม่เห็นด้วยฝ่ายรัฐบาลชิงปิดอภิปราย

Advertisement

“เทพไท” ไม่เห็นด้วยฝ่ายรัฐบาลเสนอปิดอภิปราย หากฝ่ายค้านซักฟอกพาดพิง คสช. หวั่นสร้างรอยด่างในประวัติศาสตร์การเมืองไทย แนะนายกฯยอมรับกติกา กำชับ รมต.เตรียมพร้อมรับมือ ไม่ตั้งอยู่บนความประมาท

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เฟซบุ๊กไลฟ์ากสภากาแฟร้านโกปี้ นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาลได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ ถ้าฝ่ายค้านมีการอภิปรายพาดพิงถึงการทำงานของรัฐบาลในยุค คสช.นั้น อาจจะมีสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเสนอปิดอภิปรายว่า ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ เพราะจะสร้างรอยด่างให้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ถ้ามีการชิงปิดการอภิปรายเกิดขึ้นจริง ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลคับแคบ ใช้เสียงข้างมากขัดขวางการทำงานของพรรคฝ่ายค้าน ปิดปากไม่ให้มีการตรวจสอบรัฐบาล ถือว่าเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้รับรู้การทำงานของพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใดทั้งสิ้น 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะสามารถอภิปรายลงลึกไปถึงผลงานรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเหตุผล2ประการคือ 1.การเขียนญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า เนื้อหามีรายละเอียดเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาหรือไม่ 2.การอภิปรายในประเด็นใดได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการวินิจฉัยขอบเขตเนื้อหาของญัตติว่าสามารถอภิปรายครอบคลุมถึงผลงานรัฐบาลชุดที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์จะอนุญาตให้มีการอภิปรายได้อย่างเต็มที่ ภายใต้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้ อยากจะเสนอให้ทุกฝ่ายได้เคารพการทำหน้าที่ของกันและกัน ควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ ส่วนฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ต้องเตรียมความพร้อมในการตอบคำถาม หรือข้อสงสัยจากคำอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ชัดเจน 

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาล ต้องกำชับให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมรับมือกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาท และพล.อ.ประยุทธ์เอง ต้องยอมรับกติกาการตรวจสอบตามกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ในครั้งนี้ แตกต่างกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์เมื่อ5ปีที่ผ่านมา เพราะสมัยนั้นไม่มีการตรวจสอบจากสภานิติบัญญัติเลย แต่วันนี้สถานะของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากเลือกตั้งของประชาชน จึงต้องเคารพการทำงานของทุกฝ่ายตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้”นายเทพไท กล่าว