“องอาจ” ชี้รัฐมนตรี ปชป.ไม่เข้าหลัก 4 ข้อโดนซักฟอก

2020-02-02 17:40:24

“องอาจ” ชี้รัฐมนตรี ปชป.ไม่เข้าหลัก 4 ข้อโดนซักฟอก

Advertisement

“องอาจ” ระบุอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่เกมการเมืองฝ่ายค้านขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานมากกว่า ชี้ รัฐมนตรี ปชป.ไม่เข้าหลักการ 4 ข้อ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ประธานส.ส. ของพรรค กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวม 6 คน โดยไม่มีรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเป็นเกมการเมืองของฝ่ายค้านว่า ตนมองว่าการที่รัฐมนตรีของพรรคไม่มีชื่อถูกอภิปราย ไม่ใช่เกมการเมืองที่ฝ่ายค้านต้องการให้รัฐบาลสั่นคลอนแต่อย่างใด เพราะโดยทั่วไปการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอยู่ บนพื้นฐานหลักการ 4 ประการคือ 1. ทุจริต 2. ทำผิดกฎหมาย 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 4. มีคุณสมบัติหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นรัฐมนตรี

“การที่รัฐมนตรีท่านใดไม่ถูกอภิปรายก็แสดงว่ายังไม่เข้าข่ายตามหลักการ 4 ประการดังกล่าว เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ฝ่ายค้านจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ มีข้อมูลเพียงพอที่จะอภิปรายให้เห็นได้ว่ารัฐมนตรีสมควรถูกอภิปรายถ้าฝ่ายค้านอภิปรายโดยมีข้อมูลหลักฐานไม่เพียงพอใช้สำนวนโวหารเป็นหลัก ฝ่ายค้านก็จะได้รับผลกระทบเอง จึงเชื่อว่าการกำหนดตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เกี่ยวกับเกมการเมือง แต่เป็นเรื่องของข้อมูลหลักฐานมากกว่า อย่างไรก็ดีขณะนี้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็รู้โจทย์ล่วงหน้าบ้างแล้วน่าจะเตรียมทำการบ้านตอบโจทย์ชี้แจงได้”นายองอาจ กล่าว