พบฟอสซิล "ต้นไม้กลายเป็นหิน" อายุกว่า 2,000 ปี

2020-02-02 13:35:46

พบฟอสซิล "ต้นไม้กลายเป็นหิน" อายุกว่า 2,000 ปี

Advertisement

เจ้าของสวน จ.พิจิตร เตรียมปรับพื้นที่ดินปลูกมะม่วง พบฟอสซิลต้นไม้ขนาดใหญ่กลายเป็นหินมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีจำนวนมาก มีทั้งสมบูรณ์และแตกหัก

วันที่ 2 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบต้นไม้ที่แปรสภาพกลายเป็นหินฟอสซิลที่อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี โดยพบเจอขณะที่กำลังเตรียมปรับพื้นที่เพื่อทำการปลูกมะม่วง มีลักษณะเป็นแท่งหินคล้ายท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ โดยท่อนหินดังกล่าวมีความสมบูรณ์เป็นท่อนยาวนอนอยู่มีความยาว 25 เมตร หน้ากว้างราว 120 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบว่ามีฟอสซิลต้นไม้กลายเป็นหินอีกจำนวนมากหลายจุดหลายต้น มีทั้งสภาพที่สมบูรณ์และแตกหัก เตรียมจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เที่ยวชม “ต้นไม้กลายเป็นหิน”

นายสมชาย กุญชร อายุ 56 ปี อยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.ทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เบอร์โทรศัพท์ 08-1362-1644 เจ้าของสวนมะม่วงที่พบเจอฟอสซิลต้นไม้ขนาดใหญ่กลายเป็นหิน เล่าว่า ซากต้นไม้เก่าแก่ที่ขุดพบนั้นคือ ฟอสซิลต้นไม้ขนาดใหญ่กลายเป็นหิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีได้ลงมาสำรวจพบว่า เป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นหินฟอสซิล มีอายุกว่า 2,000 ปีและเตรียมอนุรักษ์เตรียมจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เยี่ยมชมต้นไม้กลายเป็นหิน
สำหรับไม้กลายเป็นหิน คือซากดึกดำบรรพ์ของพืชประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นจากท่อนไม้ถูกฝังกลบอยู่ใต้ผิวดินในสภาพที่ขาดออกซิเจนทำให้เนื้อไม้ไม่เน่าเปื่อย และถูกฝังแช่อยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ท่อนไม้และสารละลายซิลิกาได้สัมผัสกับออกซิเจนเป็นบางช่วงเวลาทำให้สารละลายซิลิกาตกตะกอนในรูปของซิลิกาเจล สะสมตัวแทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้ จนทำให้ท่อนไม้ที่เป็นเนื้อสารอินทรีย์เปลี่ยนไปเป็นเนื้อหินซิลิกาแต่ยังคงรักษาโครงสร้างเนื้อไม้ดั้งเดิมเอาไว้