สำนักพุทธฯเผยสถิติผลสอบนักธรรม- ธรรมศึกษา ปี59

2017-02-11 11:23:26

สำนักพุทธฯเผยสถิติผลสอบนักธรรม- ธรรมศึกษา ปี59

Advertisement

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษาปีการศึกษา 2559 ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆนี้ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อนำประกาศนียบัตรไปมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้นักธรรม และธรรมศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) นำไปจัดถวายยังสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ก่อนที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้ต่อไป ขณะเดียวกันยังมีการชี้แจงถึงแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ที่มีการดำเนินการเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกันแล้ว

นายพนม กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ นักธรรมชั้นตรี ส่งสอบ 94,441 รูป ขาดสอบ 19,564 รูป คงสอบ 74,877รูป สอบได้ 57,225 รูป สอบตก 17,652รูป  ชั้นโท ส่งสอบ 41,494 รูป ขาดสอบ 12,409 รูป คงสอบ 29,085 รูป สอบได้ 13,049 รูป สอบตก 16,036 รูป ชั้นเอก ส่งสอบ 19,966 รูป ขาดสอบ4,498 รูป คงสอบ 15,468 รูป สอบได้8,772 รูป สอบตก 6,696 รูป ธรรมศึกษาชั้นตรี ส่งสอบ 1,385,185 คน ขาดสอบ 364,937 คน คงสอบ1,020,248 คน สอบได้ 695,282 คน สอบตก 324,966 คน ชั้นโท ส่งสอบ626,901 คน ขาดสอบ 151,926 คน คงสอบ 474,975 คน สอบได้ 287,410คน สอบตก 187,565 คน ชั้นเอก ส่งสอบ 256,092 คน ขาดสอบ 60,563คน คงสอบ 195,529 คน สอบได้129,056 คน สอบตก 66,473 คน

แท็กที่เกี่ยวข้อง