นำร่องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ 4 เครื่อง

2020-01-21 17:25:52

นำร่องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ 4 เครื่อง

Advertisement

คพ.เผยนำร่องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 เครื่อง

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน โดยการจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศ ที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ และได้ส่งมอบให้กับคพ. เพื่อนำไปติดตั้ง ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศ มีค่าฝุ่นละออง เกินมาตรฐาน


นายประลอง กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ในเรื่องกำหนดสถานที่ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศ เรื่อง ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า โดยได้กำหนดจุดติดตั้งบริเวณที่มีค่าฝุ่นสูง 4 จุด ประกอบด้วย 1. พื้นที่ดินแดง ริมถนนสวนป่าวิภาวดี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น 2.พื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2 จุด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลและการจราจรหนาแน่น และ 3.บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯสวนลุมพินี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนออกกำลังกาย มีโรงพยาบาลและการจราจรหนาแน่น โดยจะรีบดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพอากาศมารายงานให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวด้วยว่า เครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ มีความสามารถในการฟอกอากาศ สามารถดูดอากาศเข้าไปบำบัดได้ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 172,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือเฉลี่ย 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 1 เครื่องครอบคลุมพื้นที่ 50,000ตารางเมตร หรือประมาณพื้นที่ 200X200เมตร ใช้งบประมาณในการผลิตต่อเครื่อง 300,000 บาท สามารถจัดสร้างโดยช่างคนไทย ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จะเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อรับมือกับสถารณ์มลพิษทางอากาศ ต่อไป แท็กที่เกี่ยวข้อง