ชาวประจวบฯฉลอง 150 ปี ชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

2020-01-20 15:10:19

ชาวประจวบฯฉลอง 150 ปี ชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

ชาวประจวบคีรีขันธ์ร่วมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” 


เมื่อวันที่ 20 ม.ค. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเนื่องในโอกาสได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ที่วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง มี นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การฟังพระธรรมเทศนาจากพระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบฯ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง การจัดนิทรรศการเผยแผ่อัตชีวประวัติและผลงานของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ นามของท่านได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว เนื่องด้วยท่านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสมัยกึ่งพุทธกาล ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยส่งผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม และในโอกาสอันเป็นมงคล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาลของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน
Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง