ชนพ. แจงกู้ยืมเงิน 2 ล้าน เกิดปี 54 ชำระหมดแล้ว

2020-01-14 18:10:18

ชนพ. แจงกู้ยืมเงิน 2 ล้าน เกิดปี 54 ชำระหมดแล้ว

รอง ผอ.พรรคชาติพัฒนา แจงกู้ยืมเงิน 2 ล้าน เกิดขึ้นในปี 2554 เป็นไปตาม รธน.ฉบับเก่า และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ปัจจุบันชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่  14 ม.ค. นายอรัญ พันธุมจินดา รอง ผอ.พรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า พรรคชาติพัฒนาได้กู้ยืมเงินและเป็นหนี้จำนวน 2,000,000 บาท นั้น พรรคชาติพัฒนาขอเรียนว่าภาระหนี้ดังกล่าวของพรรคเกิดขึ้นในปี 2554 ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่าและ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ฉะนั้นการกู้ยืมเงินที่ปรากฏเป็นข่าวจึงไม่ได้เป็นการกู้ยืมเงินภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 หรือ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 แต่อย่างใด และปัจจุบันพรรคชาติพัฒนาได้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง