โฆษก ปชป.ระบุ “เฉลิมชัย” ลุยแก้ภัยแล้งเต็มที่

2020-01-14 10:25:34

โฆษก ปชป.ระบุ “เฉลิมชัย” ลุยแก้ภัยแล้งเต็มที่

โฆษก ปชป.ระบุ “เฉลิมชัย” ไม่ทิ้งประชาชนลุยแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 14 มค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงภัยแล้งในปีนี้ว่า พรรคมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง ส่งผลให้มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม ปัญหาแหล่งน้ำ ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตรของพี่น้องประชาชน ขณะนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ ปชป. ในฐานะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทำแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้งทั่วประเทศ กำหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในทุกวัน ย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ และที่สำคัญคือการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ เป็นไปตามนโยบายศูนย์บัญชาการน้ำเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำแห่งชาติ สิ่งหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญเช่นกัน คือ ให้มีการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อให้มีแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น การทำแก้มลิง เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคในชุมชน

นายเฉลิมชัย ให้ความสำคัญกับปัญหาภัยแล้งนอกจากการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันแล้วจำต้องวางแผนระบบน้ำให้มีความยั่งยืนในอนาคตด้วย ย้ำไม่ทิ้งประชาชน ดูแลแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ ในที่ประชุม ส.ส.ในวันนี้ก็จะมีการหยิบยกเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนที่จะมาพูดคุยกันเพื่อระดมความคิดกันต่อไป
Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง