ชาวสวนปาล์มเฮราคาพุ่ง "สนธิรัตน์" แย้มมี 2-3 แผนดึงราคาสูงอีก

2020-01-13 17:45:30

ชาวสวนปาล์มเฮราคาพุ่ง  "สนธิรัตน์" แย้มมี 2-3 แผนดึงราคาสูงอีก

Advertisement

ชาวสวนปาล์มเฮ ราคาพุ่งเสนอกระทรวงพลังงานถกงดนำเข้า "สนธิรัตน์" แย้มมี 2-3 แผนดึงราคาสูงขึ้นอีก

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่กระทรวงพลังงาน ตัวแทนกลุ่มสมาพันธ์ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยและสมาคมปาล์มน้ำมัน กว่า 20 คน จาก 7 จังหวัด ได้แก่ จ.สระบุรี จ.สกลนคร จ.ตรัง จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ชุมพร เดินทางเข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  โดยตัวแทนกลุ่มสมาพันธุ์ฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณ รมว.พลังงานที่เปรียบเสมือนพระเอกขี่ม้าขาว มาช่วยผลักดันและส่งเสริมนโยบายการใช้น้ำมันดีเซล B10 ของกระทรวงพลังงาน ที่ช่วยทำให้มีปริมาณการใช้ปาล์มในประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีรายได้จากราคาปาล์มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ขณะเดียวกันก็ขอเรียกร้องให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศในเดือน มี.ค. ที่ชาวสวนปาล์มจะเก็บเกี่ยวผลผลิต หากมีการนำเข้าอาจส่งผลต่อผลผลิตภายในประเทศได้ ทั้งยังขอฝากถึงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องราคาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ด้วย

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาราคาปาล์มของตนเกิดขึ้นได้ เพราะมีประสบการณ์ติดตามมาตั้งแต่ครั้งเป็นผู้ช่วย รมว.อุตสาหกรรม ต่อเนื่องถึงรมว.พาณิชย์ และรมว.พลังงาน จึงเห็นช่องทางการแก้ไขปัญหา โดยการผลักดันการใช้กับเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันดีเซล B10 ซึ่งส่งผลให้ราคาปาล์มต่อกิโลกรัมสูงขึ้นทันที แต่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการบริหาาจัดการสต๊อกปาล์มในอนาคตที่อาจมีผลต่อราคาตลาด ส่วนแผนระยะยาวของตนนั้น ยืนยันว่า ต้องการมุ่งเน้นคุณภาพของน้ำมันปาล์ม ซึ่งแน่นอนว่า ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วย ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่าตนมีหลายมาตรการที่จะยกระดับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดทั้งโครงสร้าง เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. นี้ จะมีน้ำมัน B10 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐาน ส่วนอีก 2-3 มาตรการอยากขออุบไว้ก่อน เพราะจะช่วยดึงราคาให้สูงขึ้นอีก ซึ่งอาจจะมีการกักตุนกัน ทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนทั้งขบวน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น และเมื่อเชื่อมั่นราคาก็จะดีไปด้วย