พม. เร่งช่วยเหลือ ด.ญ.2 ขวบ ถูกแม่ทิ้ง

2020-01-13 13:15:54

พม. เร่งช่วยเหลือ ด.ญ.2 ขวบ ถูกแม่ทิ้ง

พม. เร่งช่วยเหลือเด็กหญิง 2 ขวบ ถูกแม่ทิ้งไว้หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลพบุรี 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.  ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงกรณี หญิงรายหนึ่งได้นำลูกสาวอายุประมาณ 2 ขวบ ไปทิ้งไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลพบุรี พร้อมกับจดหมายเขียนไว้ว่า ยกให้สถานสงเคราะห์ดูแลอย่างถาวร เพราะไม่สามารถดูแลได้ ซึ่งขณะนี้ นักสังคมสงเคราะห์ของบ้านเด็กและครอบครัว จ.ลพบุรีได้พาเด็กหญิงดังกล่าว เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองลพบุรีเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้พาเด็กหญิงไป ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งการดำเนินการช่วยเหลือขั้นตอนต่อไป ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 จะมีการสืบหาบิดามารดาของเด็ก พร้อมสืบหาข้อมูลของบิดามารดาจากทะเบียนราษฎร์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการรับเด็กหญิงดังกล่าวเข้าไว้ในอุปการะการดูแลของสถานสงเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

นายปรเมธี กล่าวต่อว่า สำหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรี ที่ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤติ ด้วยการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคม อาทิ การให้สถานที่พักพิงชั่วคราวและปัจจัยสี่ อีกทั้งเป็นสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และเป็นสถานพักพิงชั่วคราวตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็ก เพื่อเป็นการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

แท็กที่เกี่ยวข้อง