“เทพไท”ให้คะแนนถกงบ 8 เต็ม 10 สอบผ่านทุกฝ่าย

2020-01-12 23:50:11

“เทพไท”ให้คะแนนถกงบ 8 เต็ม 10 สอบผ่านทุกฝ่าย

Advertisement

“เทพไท”ให้คะแนนการประชุมพิจารณางบประมาณ 8 เต็ม 10 สอบผ่านกันทุกฝ่าย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เฟซบุ๊กไลฟ์จากสภากาแฟร้านลุงใจ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาว่า ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือพิจารณาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน จนกฎหมายฉบับนี้ผ่านมติโดยเอกฉันท์ ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมไม้ร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

1.ผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมทั้ง 3 คน คือนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหน้าที่ได้อย่างเคร่งครัด วางกฎเกณฑ์อภิปรายได้ชัด เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และเปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้อภิปรายอย่างเต็มที่ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้อย่างยอดเยี่ยม การตัดสินใจแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งของการประชุมได้อย่างเด็ดขาด เช่น กรณีความขัดแย้งเรื่องการพักประชุมจะประชุมต่อหรือไม่ นายสุชาติได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เลื่อนการประชุม นัดประชุมใหม่ในวันรุ่งขึ้น นับว่าเป็นความกล้าหาญในการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ส่วนนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาคนที่2 ทำหน้าที่ได้ดีระดับหนึ่ง และมักจะมีมุกหยอกล้อ เพื่อไม่ให้บรรยากาศการประชุมตึงเครียด 

2.ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลได้อภิปรายอยู่ในกรอบ ปฏิบัติตามมติวิปรัฐบาลอย่างเคร่งครัด แม้ว่าช่วงท้ายจะถูกขอความร่วมมือไม่ให้อภิปรายก็ตาม ทั้งๆที่เป็นสิทธิ์ แต่ก็ยอมปฎิบัติตามทุกอย่าง 3.ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้อภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล ใช้ข้อมูลอภิปรายอย่างเต็มที่ ได้ให้ความร่วมมือกับการประชุมเป็นอย่างดี การลงมติก็ใช้วิธีการงดออกเสียงเป็นส่วนใหญ่ 4.ฝ่ายรัฐบาล ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้ให้ความสำคัญกับการประชุมสภาฯในครั้งนี้ด้วย ได้กล่าวคำขอบคุณต่อที่ประชุมด้วยตัวเอง 

“การประชุมสภาครั้งนี้มีประชาชนตื่นตัว ให้ความสนใจติดตามการประชุมอย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะบรรยากาศของการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการอภิปรายในลักษณะเสียดสี โจมตี จนถึงขั้นมีการประท้วง ไล่ออกนอกห้องประชุม หรือต้องถอนคำพูดใดๆทั้งสิ้น บรรยากาศการประชุม 4 วัน 3 คืนเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย นับว่าเป็นการประชุม ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภาผู้แทนราษฎรโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ถ้าจะให้คแนนของการประชุมครั้งนี้ ให้ 8 เต็ม 10 ถือว่าสอบผ่านกันทุกฝ่าย”นายเทพไท กล่าว