โอมานสถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่

2020-01-12 11:10:24

โอมานสถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่

Advertisement


เจ้าชายไฮธัม บิน ทาริก อัล ซาอิด รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ ของรัฐสุลต่านโอมาน เมื่อวันเสาร์ เพียง 1 วันหลังจากอดีตสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านกะบุส บิน ซาอิด อัล ซาอิด เสด็จสวรรคต

สุลต่านกะบุสซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ (10 ม.ค.) ด้วยพระชนมพรรษา 79 พรรษา ทรงเป็นพระประมุขประเทศยาวนานที่สุดของโลกอาหรับยุคปัจจุบัน โดยเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2513 จากการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากสมเด็จพระบิดา สุลต่านกะบุสทรงประชวรมาได้ระยะหนึ่ง ด้วยโรคที่เชื่อกันว่ามะเร็งลำใส้ใหญ่รัฐบาลโอมานประกาศให้ไว้อาลัยทั่วประเทศ เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์

สุลต่านกะบุสไม่มีรัชทายาท ไม่เคยอภิเษกสมรส และไม่มีพระโอรสธิดา หรือพระอนุชาหรือพระขนิษฐา ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของโอมาน สมาชิกระดับอาวุโสของราชวงศ์อัล ซาอิด จะต้องประชุมหารือเพื่อเลือกสุลต่านพระองค์ใหม่ภายใน 3 วัน หลังการเสด็จสวรรคต ซึ่งการประชุมเมื่อวันเสาร์ มีมติให้เลือกเจ้าชายไฮธัมสุลต่านไฮธาม บิน ทาริก อัล ซาอิด พระชนมพรรษา 65 พรรษา ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2497 ที่เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ทรงสำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ในอังกฤษ ก่อนหน้านี้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม.