เปิดชื่อ 7 ส.ส. งูเห่าโหวตหนุนร่าง พ.ร.บ.งบปี 63

2020-01-11 22:55:55

เปิดชื่อ 7 ส.ส. งูเห่าโหวตหนุนร่าง พ.ร.บ.งบปี 63

เปิดชื่อ 7 ส.ส. ฝ่ายค้านไปร่วมลงคะแนนเห็นด้วยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่วมกับฝ่ายรัฐบาล

เมื่อวัที่ 11 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลโหวตลงมติวาระ 3 ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีมติเห็นด้วย 253 ต่อ0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน1 เสียงนั้น ปรากฏว่า มีส.ส.ฝ่ายค้านที่ไปร่วมลงคะแนนเห็นด้วยให้กับฝ่ายรัฐบาล จำนวน 7คน เป็นของพรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คนได้แก่นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย 1คน ได้แก่ นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชาติ 1คนได้แก่ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี ในขณะที่นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ลงมติไม่ลงคะแนนเสียง 

ซึ่งส.ส.เหล่านี้เคยสวนมติฝ่ายค้าน ด้วยการลงมติร่วมเป็นองค์ประชุมในการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบคำสั่งจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44 ยกเว้นนายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เพียงคนเดียวที่เพิ่งมาลงมติสวนมติฝ่ายค้านในครั้งนี้ 

ในขณะที่อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ 4คนที่ถูกขับออกจากพรรค ได้แก่ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา และน.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ที่ย้ายไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อย ต่างลงมติไปในทางเดียวกันคือ เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว