กกต.แจงเอกสารหลุด ขู่เอาผิดคนเผยแพร่

2020-01-11 05:00:11

กกต.แจงเอกสารหลุด ขู่เอาผิดคนเผยแพร่

Advertisement

กกต. ออกเอกสารชี้แจงปมเอกสารหลุด ยันคดียุบพรรคอนาคตใหม่ กกต.ดำเนินการตามหน้าที่ ขู่ดำเนินคดีบุคคลที่นำเอกสารราชการซึ่งเป็นชั้นความลับไปเผยแพร่

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)​ ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณี นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการของ กกต. กรณีพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น กกต.ชี้แจงว่า การแถลงข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแบ่งเป็นการดำเนินการกรณีคดีอาญา เป็นกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นคำร้องกล่าวหาว่า พรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร ซึ่ง กกต.ได้ดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ตามขั้นตอนการพิจารณาสำนวนการสืบสวน 4 ขั้นตอน คือ 1.คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน, 2.เลขาธิการ กกต., 3.คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง และ 4.คณะกรรมการ กกต.โดยขั้นตอนตามข้อ 1 – 3 เป็นการเสนอความเห็นเพื่อให้ กกต.พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งความเห็นในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกันและไม่ผูกพัน กกต.ในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด สำหรับสำนวนการสืบสวนนี้เสร็จสิ้นจากการพิจารณาในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต.

ส่วนการดำเนินการกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ ก่อนที่ กกต.จะได้วินิจฉัยสำนวนการสืบสวนกรณีคดีอาญา เพื่อให้การดำเนินการต่อกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จึงเป็นการดำเนินการกรณีความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรา 93 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ว่าพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 ซึ่งเป็นเหตุให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

ทั้งนี้สำหรับสำนวนยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ กกต.ว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง และ กกต.ได้มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับการทั้งกรณีคดีอาญา และกรณียุบพรรค กกต.ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต.อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการนำเอกสารสำนวนการสืบสวนดังกล่าวข้างต้นไปเปิดเผย และพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่นำเอกสารราชการซึ่งเป็นชั้นความลับไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่มีอำนาจต่อไป