“ศรีนวล” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินโวย อนค.ดึงเกมย้ายพรรค (คลิป)

2020-01-10 15:50:53

“ศรีนวล” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินโวย อนค.ดึงเกมย้ายพรรค (คลิป)

“ศรีนวล” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งศาล รธน.ไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หลังถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ แต่ไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ ได้เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนในฐานะ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ กรณีพรรคอนาคตใหม่มีมติขับพ้นพรรค เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2562 โดย น.ส.ศรีนวล กล่าวว่า จนถึงขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้ทำหนังสือพ้นสมาชิกภาพเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งตนจะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวการเป็น ส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนจะต้องพ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมา จึงได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายทะเบียนพรรคการเมือง ประธานสภาฯ ที่ไม่แจ้งความชัดเจนถึงการให้ตนพ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อจะได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ภายใน 30 วัน เป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่แท็กที่เกี่ยวข้อง