ประธานรัฐสภามอบคำขวัญวันเด็ก

2020-01-10 12:45:22

ประธานรัฐสภามอบคำขวัญวันเด็ก

Advertisement

ประธานรัฐสภามอบคำขวัญวันเด็ก “รับผิดชอบในหน้าที่ สำนึกดีมีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ใส่ใจต่อส่วนรวม”

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้มอบคำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า “รับผิดชอบในหน้าที่ สำนึกดีมีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ใส่ใจต่อส่วนรวม”