ภาครัฐเร่งบรรเทาปัญหา PM2.5 ช่วงวันเด็ก

2020-01-10 12:24:44

ภาครัฐเร่งบรรเทาปัญหา PM2.5  ช่วงวันเด็ก

Advertisement

ภาครัฐเตรียมป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเข้มข้น ช่วงวันเด็ก 

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์ฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน ในช่วงต้นสัปดาห์ รัฐบาลโดย ทส. และกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละออง โดยเฉพาะในช่วงวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 ที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่จะมาร่วมงานวันเด็ก


นายประลอง กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในวันดังกล่าว ทส. โดยศูนย์ประสานงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควัน (ศปฝ.คพ.) ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ "แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" โดยได้ประสานให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการในการควบคุมฝุ่นละอองจากจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค.และวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 ประกอบด้วย  กองบังคับการตำรวจจราจร ดำเนินการ มาตรการอย่างเข้มงวดยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบ ตรวจวัดควันดำ โดยตั้งจุดตรวจให้เต็มกำลัง โดยตั้งชุดปฏิบัติการฯ ตรวจวัดควันดำ ทั้งหมด 17 ชุด พร้อมกำชับให้ สน.ตลิ่งชัน สน.ธรรมศาลา และ สน.คู่ขนานลอยฟ้า เข้มงวดการห้ามรถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพมหานครตามช่วงเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง ดำเนินการควบคุมและลดฝุ่น จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าและการก่อสร้างประเภทอื่นๆ

กรมการขนส่งทางบก ให้ชุดตรวจการทั้ง 16 ชุด เข้มงวดตรวจจับควันดำรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสาร พร้อมแจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ไม่มีการนำรถบรรทุกสินค้าทุกประเภท(ยกเว้นสินค้าที่จำเป็น เช่น ของสด) เข้ามาในเขตชั้นในของพื้นที่กรุงเทพมหานคร


กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม อย่างเข้มงวด แจ้งกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการลดกำลังการผลิตในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองสูง

จังหวัดปริมณฑล เข้มงวดควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภททั้งยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง

ทั้งนี้ คพ. ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ http://bangkokairquality.com