เตรียมพร้อม! 3 แหล่งน้ำ รับมือแล้ง “สวนสัตว์เชียงใหม่”

2020-01-09 16:15:42

เตรียมพร้อม! 3 แหล่งน้ำ รับมือแล้ง “สวนสัตว์เชียงใหม่”

Advertisement

สวนสัตว์เชียงใหม่ เร่งสำรวจแหล่งน้ำป้องกันภัยแล้ง เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมด 3 แหล่งน้ำ และประสานเทศบาลฯ โดยรอบมาช่วยเหลือ

วันที่ 9 ม.ค. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้ภัยแล้งได้มาเร็วกว่าทุกปี ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ ได้มอบหมายในกลุ่มผู้บริหารให้สวนสัตว์ทุกแห่งสำรวจแหล่งน้ำ ว่ามีสต๊อกน้ำหรือแหล่งน้ำมากน้อยแค่ไหน ที่จะสนับสนุนในการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ ซึ่งในสวนสัตว์เชียงใหม่ ก็จะมีการบรรทุกน้ำไปให้กับสัตว์ตามส่วนจัดแสดงทุกวัน มีการตรวจสอบเรื่องของปริมาณน้ำ ภัยแล้ง รวมถึงการพ่นหมอกไอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในสวนสัตว์เชียงใหม่

ในส่วนของแหล่งน้ำในสวนสัตว์เชียงใหม่ มีทั้งหมด 3 อ่าง สามารถนำมาใช้ได้เลย และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นห่วงเช่นกัน ก็ได้ให้ทางสวนสัตว์สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ หากน้ำไม่เพียงพอก็จะได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนเรื่องน้ำ ซึ่งในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเทศบาลต่างๆ ในพื้นที่ จาก ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ และทางจังหวัดเข้ามาสนับสนุนน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง คาดว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งในปีนี้ไปได้ และพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์เป็นอย่างดีไม่ให้ขาดแคลนน้ำ