รองโฆษก พปชร.ชี้ “อุตตม” แจงหั่นงบ 1.6 หมื่นล้านชัดเจน

2020-01-08 15:55:44

รองโฆษก พปชร.ชี้ “อุตตม” แจงหั่นงบ 1.6 หมื่นล้านชัดเจน

Advertisement

รองโฆษก พปชร.ชี้ “อุตตม” แจงที่มาที่ไปปรับลดงบประมาณ 1.6 หมื่นล้านชัดเจน เหมาะสม ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตจอมทอง – ธนบุรี กล่าวถึงการชี้แจงรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวาระ 2 ว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของการพิจารณาปรับลดงบประมาณลง จำนวน 1.6 หมื่นล้านบาทได้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยงบประมาณที่ปรับลดดังกล่าวได้เพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งจำนวน 1.6 หมื่นล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณสามารถรองรับโครงการที่สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ขณะที่บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากการจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ