ตั้ง “นิพนธ์” ปธ.อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน

2020-01-08 15:10:24

ตั้ง “นิพนธ์” ปธ.อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน

Advertisement

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนตั้ง “นิพนธ์” เป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่1/2563” โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องสำคัญ ได้แก่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 334 / 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนลงวันที่ 15 พ.ย.2562 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรี11กระทรวงพร้อมตัวแทนสมัชชาคนจนร่วมเป็นกรรมการด้วย และรับทราบการแต่งตั้ง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรี เป็นผู้ทำหน้าที่เจรจาการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนในคราวการชุมนุมของสมัชชาคนจนช่วงวันที่ 6-23 ต.ค.2562 และให้มีการรายงาน ครม.ทราบเพื่อติดตาม กำกับการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ได้ตั้งนายนิพนธ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งการให้เห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ได้แก่การให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ ทส.เร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่อไป และเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการพิจารณาการขอยกเลิกโครงการก่อสร้าง เขื่อนท่าแซะ จ.ชุมพร และเขื่อนแก่งเสือเต้น จ.แพร่ รวมถึงเห็นชอบให้ มหาดไทยเร่งรัดการพิจารณาออกโฉนดที่ดินในเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อ.ปากน้ำโพ อ.พยุหะคีรี และ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2479

แท็กที่เกี่ยวข้อง