นายกฯเผยความสุขคือการทำงานเพื่อคนอื่น

2020-01-08 14:35:49

นายกฯเผยความสุขคือการทำงานเพื่อคนอื่น

Advertisement

"บิ๊กตู่"มอบโอวาทเด็กและเยาวชนดีเด่น มีความรัก ความสามัคคี กตัญญูรู้คุณและมีคุณธรรม ระบุความสุขคือการทำงานเพื่อคนอื่น เป็นเป้าหมายตลอดชีวิตก็มีเท่านี้


เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้มอบโอวาทเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ว่า ขอทุกคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้จักเวลาว่า วันหนึ่งควรทำอะไรบ้างอย่าใช้เวลาไปเปล่าประโยชน์ ตนเข้าใจว่าเด็กต้องใช้เวลาสนุกสนานบ้าง แต่อย่าใช้เวลาเป็นเล่นไปหมด ต้องจัดเวลาให้เหมาะสม ขอให้ประพฤติปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในความดี มีสำนึกรักชาติบ้านเมืองและรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ ตนให้คำขวัญ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยอยากให้ทุกคนนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ โดยหน้าที่คู่กับคำว่าสิทธิ ทุกคนมีสิทธิในการเป็นพลเมืองไทย แต่ต้องคำนึงถึงคำว่าหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองด้วย ทั้งหน้าที่ต่อครอบครัว หน้าที่ต่อพ่อแม่ หน้าที่ต่อครูอาจารย์ และหน้าที่ต่อเด็กกับผู้ใหญ่ ถ้าเอาแต่สิทธิเสรีภาพอย่างเดียวข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ดังนั้นทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในความดี โดยยึดหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นหลักสำคัญของประเทศ


“ขอให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความรัก ความสามัคคี กตัญญูรู้คุณและมีคุณธรรม รู้หน้าที่พลเมืองที่ดี รวมทั้งมีระเบียบวินัย สิ่งสำคัญต้องเคารพกฎหมาย ซึ่งคนไทยต้องเรียนรู้กฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวาย และไม่เกิดปัญหาหรือผลกระทบกับคนอื่น หากแต่ละฝ่ายใช้ปัญหาและใช้กฎหมายเพื่อตัวเองมากเกินไปก็จะกระทบกับคนอื่น เพราะคนอื่นไม่ได้ร่วมมือด้วย”นายกรัฐมนตรี กล่าว


นายกรัฐมนตรี กล่าวกล่าวภายหลังมอบโอวาทว่า วันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกมาทุกจังหวัด ขอแสดงความยินดีกับปกครองทุกคนด้วยนี่คือสังคมไทยของเรา วันนี้ต้องเร่งรัดแก้ปัญหา และส่งเสริมการศึกษาให้เป็นการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์เป็น และมีภูมิต้านทานในสังคมปัจจุบันที่มีปัญหามากพอสมควร ซึ่งเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี ดงันั้นมีทั้งวิกฤติและโอกาส สิ่งไม่ดีก็มีโอกาสส่งต่อกันไปกันมา ขณะที่สิ่งดีๆ ก็มีโอกาสที่จะเข้ามา ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และประเทศชาติ วันนี้เป็นอีกวันที่ผมมีความสุข แม้จะมีความโศกเศร้าส่วนตัวอยู่ แต่ทุกอย่างที่ทำงานทุกวันนี้คือความสุขของผม ส่วนความสุขในการดำรงชีวิตของผมตรงนั้นไม่ต้องถามหรอก เพราะความสุขของผมคือการทำงานเพื่อคนอื่น เป็นเป้าหมายในชีวิตของผม ก็มีเท่านี้ตลอดชีวิตของผม


นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ขอให้ผู้ปกครองส่งเสริมการศึกษาของลูกให้มากที่สุด เราอาจให้ความอบอุ่นกับเขาไม่เพียงพอ เพราะต้องทำงานบางอย่าง แต่เราก็ต้องอดทนเพื่อลูก ตนก็ได้เตือนไปแล้วว่าลูกจะต้องให้ความสำคัญกับพ่อแม่ ส่วนครูจะต้องนำพาเด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนผ้าสะอาดสีขาวของเรา อย่าให้เปรอะเปื้อนสีที่ไม่ควรจะเปรอะ เพื่อที่จะได้ใส่สีสันในเรื่องของทักษะต่างๆ เข้าไป จะได้เป็นผ้าที่มูลค่า สามารถนำไปตัดเย็บทำเสื้อผ้าได้สวยงาม หรือมีอาชีพการงานเท่านั้นเอง ถ้าเราไปใส่สีดำหรือสีโคลนลงไป ก็จะทำให้ผืนผ้าผืนนี้ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป และไม่สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้ในอนาคต บ้านเมืองก็เสียหาย พลเมืองไทยก็ไม่มีคุณภาพ