จาการ์ตาเตรียมห้ามใช้ถุงพลาสติก

2020-01-08 14:30:49

จาการ์ตาเตรียมห้ามใช้ถุงพลาสติก

Advertisement

เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ประเทศที่ถูกระบุว่าทิ้งขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทร มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก จะห้ามการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ในตลาดข้างถนน และห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง ตั้งแต่กลางปีนี้

นายอานีส บาสเวดาน ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา ลงนามในเทศบัญญัติ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. หลังจากเกาะบาหลี แหล่งท่องเที่ยวลือชื่อของประเทศ ออกคำสั่งห้ามพลาสติกแบบเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว ในความพยายามกำจัดขยะพลาสติกจำนวนมหาศาล ที่ถูกคลื่นทะเลซัดเกลื่อนชายหาด

รายงานของวารสาร "ไซเอินซ์" เมื่อปี พ.ศ. 2558 ระบุว่า อินโดนีเซีย ประเทศประชากร 260 ล้านคน ทิ้งจยะพลาสติกลงสู่ทะเลและมหาสมุทร มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงจากการ์ตา กล่าวว่า บ่อทิ้งขยะหลายแห่งของกรุงจาการ์ตา ใกล้เต็มความจุแล้ว สำนักงานเทศบาลไม่สามารถรองรับ ขยะมูลฝอยปริมาณมหาศาล ที่ผลิตโดยประชากรราว 30 ล้านคน ของกรุงบจาการ์ตาและเมืองบริวารรายรอบ ได้อีกต่อไป

เทศบัญญัติที่ออกใหม่ กำหนดให้เจ้าของร้านค้าและแผงลอย ต้องมีถุงหิ้วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไว้ให้ลูกค้าที่ซื้อของ ในอนาคต ผู้ละเมิดกฎครั้งแรกจะถูกตักเตือน และการละเมิดซ้ำจะถูกปรับ เป็นเงินเท่ากับ 360 จนถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 10,840 บาท จนถึง 54,200 บาท และหากกระทำผิดซ้ำหลายครั้ง จะถูกระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขาย.