คพ.จัด “คาราวานสิ่งแวดล้อมสร้างสุขประชาชน”

2020-01-08 10:50:37

คพ.จัด “คาราวานสิ่งแวดล้อมสร้างสุขประชาชน”

Advertisement

คพ.จัด “คาราวานสิ่งแวดล้อมสร้างสุขประชาชน” ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใน ทส.จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 นั้น คพ.ได้กำหนดจัดกิจกรรม “คาราวานสิ่งแวดล้อม สร้างสุขประชาชน” เป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถานศึกษา นำไปสู่การมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อรณรงค์ เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย น้ำเสีย ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศและเสียง ข้อร้องเรียนด้านมลพิษ และเพื่อให้บริการประชาชนด้วยกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

นายประลอง กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน เช่น ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี จากหน่วยบริการของ ฮอนด้า ยามาฮ่า และซูซูกิ รายละ 150-200 คันต่อครั้ง แจกน้ำมันเครื่องรถยนต์ ปตท.และบางจาก ให้บริการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ การรับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาด้านการจัดการมลพิษ ให้บริการประชาชนในการรับทิ้งและบริจาครับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รับคืนถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) รับเรียกคืนอะลูมิเนียม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์ใหม่ แสดงและจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แจกกล้าไม้-ต้นไม้ เพื่อสนับสนุนพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน การจัดนิทรรศการ กิจกรรมบนเวที เล่นเกม ร่วมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย


อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวด้วยว่า สำหรับ กิจกรรม “คาราวานสิ่งแวดล้อม สร้างสุขประชาชน”กำหนดการจัดจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 ม.ค.2563 ณ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท จัดร่วมกับงานวันเด็ก (เวลา 07.30– 14.30 น.) ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 2563 ณ วัดศรีบุญเรือง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค. 2563 ณ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ และครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 27 ม.ค.2563 ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม ถนนจันทร์ เขตบางคอแหลม(ครั้งที่ 2-4 เวลา 09.30 – 14.30 น.) ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน เจ้าของรถยนต์และจักรยานยนต์ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการได้ตามสะดวก

แท็กที่เกี่ยวข้อง