“จุรินทร์”สั่งด่วนช่วยเหลือนาเกลือ

2020-01-06 17:15:12

“จุรินทร์”สั่งด่วนช่วยเหลือนาเกลือ

Advertisement

"จุรินทร์" สั่งเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือนาเกลือไทยโดยด่วน หลังมีการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศราคาถูกเข้ามาเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (คปป.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาการดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping Measure) และมาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ(Safeguard Measure)สำหรับสินค้าเกลือทะเล ซึ่งนายจุรินทร์ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร เร่งร่วมกันกำหนดมาตรการในการให้การช่วยเหลือกับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือของไทยเนื่องจากปรากฏตัวเลขว่าได้มีการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศราคาถูกเข้ามาเป็นจำนวนมากในลักษณะของการทุ่มตลาด ส่งผลให้ราคาเกลือภายในประเทศตกต่ำลงในช่วงนับเดือนที่ผ่านมา โดยให้นำความเห็นเรื่องการกำหนดมาตรการด้านศุลกากรที่มีการกำหนดพิกัดเรื่องภาษีนำเข้าเกลือทะเลเพื่อการบริโภคและเกลือทะเลเพื่อนำไปใช้ในกิจการอื่น ที่มีความแตกต่างชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องอัตราภาษี หรือการนำมาตรการในเรื่องของการปกป้องการนำเข้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญที่เรียกว่า safeguard รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้รีบนำเสนอกลับมาที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องโดยเร็วที่สุดต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติให้รับคำขอ เปิดการทบทวนความจําเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่ามาตรการเซฟกาด เพื่อเปิดให้มีการไปสวนเพื่อพิจารณาว่าจะ ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องฯ ครั้งที่ 2 สําหรับปีที่ 7 ถึงปีที่ 9 เป็นเวลาอีก 3 ปี หรือไม่ เนื่องจากคําขอมีรายละเอียดและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง อุตสาหกรรมภายในยังได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในกําลังปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับสินค้านําเข้าดังกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง