“จุรินทร์”ตั้งเป้าแจกบ้านมั่นคง 1.2 ล้านหลังใน 10 ปี (คลิป)

2020-01-06 13:05:00

“จุรินทร์”ตั้งเป้าแจกบ้านมั่นคง 1.2 ล้านหลังใน 10 ปี (คลิป)

Advertisement

“จุรินทร์” แจกบ้านมั่นคงตลอดแนวคลองลาดพร้าว ตั้งเป้าทั่วประเทศ 1,200,000 หลังภายในระยะเวลา 10 ปี


เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และคณะลงตรวจเยี่ยมคลองลาดพร้าว เพื่อมอบบ้านมั่นคงในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ก่อสร้างเสร็จบางส่วนแล้ว ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการรุกรามลำน้ำสาธารณะ


นายจรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลจะทำบ้านมั่นคงจาก 120,000 หลังให้เป็น 1,200,000 หลังภายในระยะเวลา 10 ปี นี่คือเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลที่จะกระทำต่อไป สำหรับที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ริมคลองเปรมประชากร ริมคลองบางซื่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้บ้านที่รัฐบาลได้มา ช่วยดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม. ) เพื่อให้พี่น้องจัดการที่อยู่อาศัยตามวิถีทางที่ถูกต้องเพื่อให้พี่น้องมีชุมชนที่มั่นคงแข็งแรงและมีความสุขต่อไปและอะไรที่รัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน อาชีพการช่วยพี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรัฐบาลก็ยินดีที่จะเข้ามาสนับสนุน


จากนั้นนายจุรินทร์ ได้ลงเรือจากท่าเรือชุมชนชายคลองบางบัว เขตหลักสี่ กทม.จนถึงท่าเรือชุมชนวัดบางบัว เขตจตุจักร และมีพิธีมอบทะเบียนบ้านมั่นคงตลอดชุมชนริมคลองลาดพร้าวโดยมีผู้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินการ สำหรับการตรวจเยี่ยมโครงการครั้งนี้ระยะทางที่ลงเรือตลอด 10 กิโลเมตร 15 ชุมชน จะมีการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุและติดตามความคืบหน้าโครงการทั้งหมด รวมทั้งจะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคง หรือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งนายจุรินทร์ได้มอบนโยบายทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้ด้วย

รายงานระบุว่า พอช. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่สำหรับชุมชน ริมคลอง ในปี 2559 ครม. มีมติให้ พอช. ด้าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรม ประชากร จำนวน 74 ชุมชน 2 คลอง 11,004 ครัวเรือน ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) และต่อมาได้ปรับแผนให้ ด้าเนินการคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อจำนวน52ชุมชน 7081 ครัวเรือนให้แล้วเสร็จในปี 2561เพื่อเป็น ต้นแบบในการพัฒนาคลองเปรมประชากรต่อไป สำหรับโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย ต่อเนื่องกันมา

ความคืบหน้าโครงการชุมชนริมคลอง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2562 สามารถดำเนินการได้ 35 ชุมชน 3,308 ครัวเรือน จากพื้นที่ทั้งหมดที่ดำเนินการได้ 5,029 ครัวเรือน และ ณ วันที่ 2 ก.ย. 2562 สามารถตอกเสาเข็มเขื่อนได้ 30,839 ต้น (คิดเป็นร้อยละ 51.40 ของ 60,000 ต้น) งบประมาณเงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 50,000บาทต่อครัวเรือน งบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 360,000บาท ต่อครัวเรือน เงินอุดหนุนสร้างบ้าน 25,000 บาท/ครัวเรือน งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 72,000 บาท/ครัวเรือน บริหารจัดการชุมชนละ 50,000 -500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศต่อไป