เตือนคนไทยเลี่ยงไปเยือนอิรัก

2020-01-06 07:30:35

เตือนคนไทยเลี่ยงไปเยือนอิรัก

เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ประกาศเตือนสถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก และแนะนำคนไทยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเยือนอิรักเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ประกาศผ่านเฟซบุ๊กของสถานทูต เตือนสถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ที่เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ม.ค.2563 จนถึงขณะนี้ ส่งผลให้เกิดภาวะความรุนแรง และความไม่ปลอดภัย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน จึงขอประกาศให้คนไทยที่พำนักในอิรัก เพิ่มความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้สถานที่ชุมนุม รวมทั้งขอให้ผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปอิรัก ยกเว้นการเดินทางเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก จากสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด

Advertisement