“เทพไท”จ่ออภิปรายงบปี 63 เน้นงบหลักสูตรองค์กรอิสระ

2020-01-05 19:05:34

“เทพไท”จ่ออภิปรายงบปี 63 เน้นงบหลักสูตรองค์กรอิสระ

Advertisement

“เทพไท”เตรียมอภิปรายงบปี 2563 เน้นหนักงบหลักสูตรขององค์กรอิสระ ชี้เป็นการสร้างคอนเนคชั่นสร้างปัญหาในการตรวจสอบ  แนะนายกฯมาสภาฯเพื่อฟังสมาชิกอภิปราย

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  เฟซบุ๊กไลฟ์จากร้านกาแฟป้าแอ๊ด ตลาดนัดก่อบัว อ.พระพรหม กรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที 8-9 ม.ค. 2563 เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ในวาระ 2 และวาระ 3 ว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งได้สงวนคำแปรญัตติขอปรับลด 10-15เปอร์เซ็นต์ ในทุกมาตรา ยกเว้นหมวดที่เกี่ยวกับงบประมาณของสำนักพระราชวัง ดังนั้นจะใช้สิทธิ์การอภิปรายในวาระสองอย่างเต็มที่ โดยจะอภิปรายเน้นหนักในงบประมาณการจัดอบรม สัมมนาและการจัดหลักสูตรพิเศษของหน่วยงาน หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เพราะเห็นว่าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาขององค์กรอิสระ จะเป็นการสร้างระบบอุปถัมภ์ หรือสร้างคอนเน็คชั่นกันระหว่างผู้เข้าเรียนหลักสูตรเหล่านั้น จะทำให้กระบวนการยุติธรรม และการตรวจสอบขององค์กรอิสระ สูญเสียความเป็นอิสระ หรือความเป็นกลางได้ จึงไม่ควรจะมีหลักสูตรเหล่านี้ ยกเว้นหลักสูตรด้านความมั่นคงของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ.) หรือหลักสูตรด้านการเมืองของสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) ส่วนภาคเอกชน เช่น หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน(วตท.)หรือหลักสูตรวิทยาลัยการพลังงาน(วพน.) ก็เป็นสิทธิ์ของภาคเอกชนที่สามารถทำได้อย่างอิสระ นอกจากนี้แล้วไม่ควรจะจัดหลักสูตรพิเศษใดๆทั้งสิ้น เพราะจะทำให้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เสื่อมเสีย ขาดความเชื่อมั่นจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร ของศาลยุติธรรม, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลปกครอง, ปปช. หรือ กกต.ฯลฯ 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนการลงมติในวาระ 3 มั่นใจว่าสามารถผ่านมติของสภาฯได้อย่างแน่นอน แม้ว่ารัฐบาลเสียงจะปริ่มนำ้ก็ตาม และในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุม ส.ส.ของพรรค ในวันอังคารที่ 7  ม.ค. นี้ เพื่อรับฟังมติวิปรัฐบาลจากวิปของพรรค และเชื่อว่า ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคน ต้องลงมติตามมติรัฐบาลทุกคน และเชื่อว่าการลงมติของพรรคฝ่ายค้านทำได้ก็แค่ลงมติงดออกเสียง คงไม่มี ส.ส.คนใดโหวตไม่รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2563 อย่างแน่นอน จึงทำให้มั่นใจว่า พ.ร.บ.งบประมาณปี2563 ผ่านได้100 เปอร์เซ็นต์ 

นายเทพไท กล่าวด้วยว่า สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ อยากเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดเวลาของการประชุม เพื่อรับฟังเหตุผลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอแนะ ตั้งข้อสังเกตุการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล เพื่อจะนำไปใช้เป็นข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขในการบริหารประเทศต่อไป อยากจะให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดูแบบอย่างการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในอดีต ที่ให้ความสำคัญกับการประชุมสภา และให้เกียรติกับฝ่ายนิติบัญญัติมากเป็นพิเศษของนายสมัคร สุนทรเวช หรือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่ไม่ควรจะเอาแบบอย่างของนายทักษิณ ชินวัตร หรือน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ให้ความสำคัญกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรน้อยมาก ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ควรจะเข้าร่วมประชุม และตอบกระทู้ถามด้วยตัวเองให้มากที่สุด เพราะที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่ควร หวังว่าในปีนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานและการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติให้มากกว่าปีที่ผ่านมา


แท็กที่เกี่ยวข้อง