กทม.ลดใช้พลาสติกมุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2020-01-05 18:35:48

กทม.ลดใช้พลาสติกมุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Advertisement

กทม.ลดการใช้พลาสติกต่อเนื่อง มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเจตนารมณ์ ให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครลด ละ เลิกใช้พลาสติกและโฟมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามไม่ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะประชาชนที่จะไปติดต่อราชการในอาคารสำนักงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร นำถุงพลาสติกเข้าไปในสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือใช้เพียงเล็กน้อยตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลาสติกและโฟมกำจัดได้ยากและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

นางศิลปสวย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละปี อาทิ ในปี 62 ที่ผ่านมา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม "หิ้วปิ่น...มากินกัน" ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน และขอความร่วมมือสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัย ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทุกแห่ง ใช้ถุงผ้าในการส่งยาให้แก่ผู้ป่วยในระหว่างหอผู้ป่วย รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว สำนักการศึกษา ลดขยะพลาสติกของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน โดยให้ยกเลิกนมโรงเรียนบรรจุถุง เปลี่ยนเป็นนมโรงเรียนบรรจุในกล่อง UHT แทน เขตมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการ “อิ่มจัง จ่ายตังค์ 10 บาท” พร้อมร่วมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” โดยเชิญชวนประชาชนและบุคลากรของสำนักงานเขตมีนบุรี นำแก้วน้ำและจานชามส่วนตัวมาบรรจุอาหาร รวมทั้งงดการใช้แก้วน้ำพลาสติกและชามโฟม ในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีประชาชนที่มารับบริการและหน่วยงานใกล้เคียงมาใช้บริการจำนวนมากทุกวันศุกร์ เขตบางกอกใหญ่ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน กลุ่มผู้ค้าบริเวณทั้งในวัดและนอกวัดอรุณราชวรารามฯ ร่วมใจหันมาใช้ภาชนะที่ทำมาจากกระดาษแทนกล่องโฟม หรือการนำกระบอกน้ำ แก้วน้ำส่วนตัว ปิ่นโต และกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้แทนการใช้ภาชนะพลาสติกใส่น้ำและอาหาร เป็นต้น