ปชป. ไม่หวั่นซักฟอกเชื่อมั่น รมต. ซื่อสัตย์มีผลงาน

2020-01-05 18:05:34

ปชป. ไม่หวั่นซักฟอกเชื่อมั่น รมต. ซื่อสัตย์มีผลงาน

Advertisement

ปชป. ไม่หวั่นศึกซักฟอกเชื่อมั่น รมต. ซื่อสัตย์ มีผลงาน

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง การที่ฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า สนับสนุนฝ่ายค้านในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารตามหลักการที่ถูกต้องอย่างเต็มที่ ซึ่งก็ต้องรอดูญัตติของฝ่ายค้านว่าจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีคนใดบ้าง ส่วนรัฐมนตรีของพรรคทั้ง 7 คน เรามั่นใจในการทำหน้าที่เพราะล้วนมีผลงานที่ชัดเจน และที่สำคัญทุกคนบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนใดๆทั้งสิ้น สำหรับนโยบายประกันรายได้นั้นฝ่ายค้านก็ยอมรับว่าเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์และทำได้ไวทำได้จริงแล้วประสบความสำเร็จ ส่วนเรื่องการแบน 3 สารพิษ ก็ชัดเจนว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ได้ย้ำชัดตั้งแต่เริ่มแรกว่ายึดประโยชน์ และความปลอดภัยของพี่น้องเกษตรกรเป็นหลักไม่มีเรื่องผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้นและท้ายที่สุดคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็เป็นคณะกรรมการที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ในการวินิจฉัย 

“ดังนั้นในทุกเรื่องทุกกระทรวงจึงอยากให้ฝ่ายค้านนำเสนอเรื่องราวด้วยข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมา รัฐมนตรีทั้ง 7 กระทรวง ไม่มีความกังวลใดหากมีการเปิดอภิปรายก็พร้อมนำความจริงชี้แจงและเชื่อในการทำงานที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง จึงไม่มีอะไรที่น่ากังวล”นายราเมศ กล่าว