ชวนกราบสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ” (คลิป)

2020-01-03 10:40:46

ชวนกราบสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ” (คลิป)

ชวนพุทธศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ม.ค.2563


ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการและเลขานุการโครงการอัญเชิญพระบรมเกษาธาตุ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยกับทีมข่าวนิว 18 ว่า เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประชาชนคนไทยจะเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดมาแต่โบราณ และอัญเชิญมายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 700 ปี โดยโครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา ที่ดำเนินสืบเนื่องมากว่า 700 ปี นับตั้งแต่การรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัย และวาระครบรอบ 266 ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกาโดยคณะพระสมณทูตจากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-ศรีลังกา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้เข้าสักการะตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2563 รวมเวลา 32 วัน


ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. โดยสวมชุดขาวหรือสีสุภาพ รวมถึงสามารถจองรอบเวลาเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะบูชาตามธรรมเนียมศรีลังกา ได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการโครงการอัญเชิญพระบรมเกษาธาตุ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร.0-2610-2366,063-526-5359
Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง