จักรพรรดิญี่ปุ่นพระราชทานพรปีใหม่

2020-01-03 06:30:19

จักรพรรดิญี่ปุ่นพระราชทานพรปีใหม่

Advertisement

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโต พระราชทานพรแก่พสกนิกรชาวญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี (2 ม.ค.) ซึ่งนับเป็นปีแรกของพระองค์ ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระประมุขแห่งราชวงศ์ดอกเบญจมาศ เมื่อเดือน พ.ค.ปีที่แล้ว หลังการสละราชสมบัติของพระบิดา

สมเด็จพระจักรรดินารุฮิโตะ เสด็จออก ณ สีหบัญชร ภายในพระราชวังอิมพีเรียล กลางกรุงโตเกียว เมื่อวันพฤหัสบดี พร้อมด้วยสมาชิกราชวงศ์ ซึ่งรวมถึง สมเด็จพระราชินีมาซาโกะ สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีพันปีหลวงมิชิโกะ ซึ่งนับเป็นการปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกของทั้ง 2 พระองค์ ตั้งแต่พระพันปีหลวงทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ปีที่แล้ว ท่ามกลางร้องสรรเสริญพระบารมี และโบกสะบัดธงชาติ ของประชาชนที่เข้าเฝ้า เพื่อรับพระราชทานพรปีใหม่

สมเด็จพระจักรพรรดิทรงมีพระราชดำรัส ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสงบสุข และปีที่ดี และปราศจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับชาวญี่ปุ่น และชาวโลกทั้งมวล.