“เทพไท”ลั่นไม่เห็นด้วยตั้ง ผบ.เหล่าทัพเป็น ส.ว.

2020-01-01 21:55:23

“เทพไท”ลั่นไม่เห็นด้วยตั้ง ผบ.เหล่าทัพเป็น ส.ว.

“เทพไท”หนุนแนวคิด “ชวน” ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพเป็น ส.ว. ชี้ขัดต่อหลักประชาธิปไตยสากล ทำให้เกิดความลักลั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ การอ้างเหตุผลเรื่องป้องกันการปฎิวัติรัฐประหารฟังไม่ขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) เฟซบุ๊กไลฟ์จากร้านสตาร์บัค ห้างเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็น ผบ.เหล่าทัพเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ว่า ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญคนหนึ่ง เห็นด้วยกับแนวความคิดของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นนี้ เป็นอย่างยิ่ง เพราะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พื่อพิจารณาญัตติขอให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 นั้น ตนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งข้าราชการประจำมาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักประชาธิปไตยสากล จะทำให้เกิดความลักลั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง ผบ.เหล่าทัพ ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าราชการการเมือง คือนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ในขณะเดียวกัน ผบ.เหล่าทัพในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล กลับมีตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย และมีอำนาจหน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้วย จึงทำให้หลักการถ่วงดุลการแบ่งแยกอำนาจทางการเมืองผิดหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การอ้างเหตุผลเรื่องการป้องกันการปฎิวัติรัฐประหารโดยบัญญัติให้ ผบ.เหล่าทัพมาเป็นสมาชิวุฒิสภาโดยตำแหน่ง เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น มีแต่จะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยมากกว่า

ส่วนกรณีที่นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ออกมากล่าวพาดพิงถึงแนวความคิดของนายชวน หลีกภัย ว่าเป็นการพูดเอาหล่อพูด ลแบบพระเอกนั้น นายเทพไท กล่าวว่า ตนเห็นว่าเป็นการแสดงความเห็นในเชิงอคติและสร้างภาพลบต่อนายชวน โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ เพราะในตอนที่มีการทำประชามติเพื่อรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น นายชวน ได้แสดงจุดยืนยืนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือการประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจุดอ่อน และจุดบกพร่องหลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นการที่ ผบ.เหล่าทัพ ซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการประจำมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่ผิดหลักประชาธิปไตยสากลที่ทั่วโลกยึดถือปฎิบัติกันมาในฐานะที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญคนหนึ่ง จะนำประเด็นนี้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาศึกษา และหาแนวทางแก้ไขอย่างแน่นอน

แท็กที่เกี่ยวข้อง