5 วันปีใหม่ตายแล้ว 256 บาดเจ็บ 2,588

2020-01-01 12:35:18

 5 วันปีใหม่ตายแล้ว 256  บาดเจ็บ 2,588

Advertisement

สรุปอุบัติเหตุปีใหม่ 5 วัน ตายแล้ว 256 ราย บาดเจ็บ 2,588 คน

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายวีระ แข็งกสิก่ี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2663 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 542 ครั้ง เสียชีวิต 42 ราย บาดเจ็บ 567 รวมอถบัติเหตุสะสม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 2,529 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต รวม 256 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,588 คน โดยมี 11 จังหวัด ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต  ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กทม. 12 ราย  จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสม 5 วัน มากที่สุดคือ จ.เชียงใหม่ 76 ครั้ง  พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ ได้เรียกตรวจและมีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 236,341 มีความผิดไม่สวมหมวกรนิรภัย 65,105 ราย ไม่มีใบขับขี่ 55,230 ราย

ทั้งนี้จากการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร ของรัฐบาล ทำให้มีอุบัติเหตุในปีนี้ลดลง 229 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.30 ขณะที่ผู้บาดเจ็บ ลดลง 240 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.49 ผู้เสียชีวิตลดลง 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.95 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่การดำเนินการของทกภาคส่วน ดังกล่าว เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องดดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ยังมีสามเหตุมาจากการดื่มสุรา แล้วขับ รองลงมาคือขับรถใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ยังเป็นรถจักรยานยนต์ 

สำหรับวันหยุดเทศกาลปีใหม่ในวันสุดท้ายวันนี้ คาดว่าประชาชนจะเริ่มเดินทางกลับมายัง กทม. ทำให้เส้นทางต่างๆ อาจมีปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

ด้านกรมคุมความประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยสถิติของกระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศ.ในวันที่ 31 ธันวาคม มีทั้งหมด 3,703 คดี เมาแล้วขับ 3,701 คดี อีก 2 คดี คือ ขับรถประมาท สำหรับยอดสะสมที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ระหว่างช่วงวันที่ 27-31 ธันวาคม รวม 8,711 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีเมาแล้วขับ 8,557 คดี ขับแล้วเสพ 139 คดี ขับรถซิ่ง 1 คดี ขับประมาท 14 คดี