เลือกตั้งวิธีใหม่ “สมชัย”ฟันธงมีปัญหา

2017-08-23 12:45:36

เลือกตั้งวิธีใหม่ “สมชัย”ฟันธงมีปัญหา

Advertisement

กกต.จำลองสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง สาธิตการลงคะแนน ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญใหม่ “สมชัย”ชี้วีธีใหม่มีปัญหา โดยเฉพาะการพิมพ์บัตรเลือกตั้งต่างกัน 350 เขต

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดสาธิตการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. โดยจำลองสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เพื่อสาธิตขั้นตอนวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เป็นผู้นำการสาธิต

โดยการสาธิตครั้งนี้ได้เน้นให้เห็นขั้นตอนสำคัญ 4 ส่วน คือ 1.การลงทะเบียน ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต 2.การใช้สมาร์ทการ์ด รีดเดอร์ โดยนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในการแสดงตนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อลดขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสาร3.การจ่ายบัตรเลือกตั้ง 350 แบบ ให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาดำเนินการ และ 4.การพิมพ์ซองใส่บัตรเลือกตั้ง โดยซองของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะมีฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถพิมพ์ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ใช้สิทธิลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้งได้ทันทีแทนการเขียนด้วยมือ
นอกจากนี้ ในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งได้มีการนำระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เข้ามาใช้เพิ่มนอกเหนือจากช่องทางเดิม ขณะที่ในบัตรเลือกตั้งมีการแสดงสัญลักษณ์ของพรรคและชื่อพรรค

โดยภายหลังการสาธิต นายสมชัย ได้สรุปผลการสาธิต ระบุว่า ในทางปฏิบัติการลงคะแนนเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ยังมีปัญหา โดยเฉพาะการพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่แต่ละเขตจะพิมบัตรต่างกันใน 350 เขต ซึ่งการพิมพ์บัตรทั้ง 350 เขต ในส่วนกลางทำได้ยากขึ้น ผลเสียคือมาตรฐานของบัตรน้อยลง การรักษาความปลอดภัยลดลงนายสมชัย ยังกล่าวด้วยว่า การสาธิตวันนี้ก็เพื่อต้องการแสดงให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เห็นว่า การที่ กรธ. ต้องการให้พรรคการเมืองมีหมายเลขที่ต่างกัน เมื่ิอถึงเวลาที่ต้องเลือกตั้งจริงจะมีปัญหาอย่างไร 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง