ศาลอินเดียตัดสิน ก.ม.หย่าร้างมีผลทันที ขัด รธน.

2017-08-23 12:50:40

ศาลอินเดียตัดสิน ก.ม.หย่าร้างมีผลทันที ขัด รธน.


ศาลฎีกาอินเดียในกรุงนิวเดลีมีคำวินิจฉัยเมื่อวันอังคาร ว่า กฎหมายหย่าร้างแบบมีผลในทันทีของชาวมุสลิม ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของอินเดีย ซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับหญิงชาวมุสลิมในอินเดีย ที่ต่อสู้ปัญหานี้มานานหลายสิบปี เนื่องจากเห็นว่าเป็นการขัดต่อสิทธิความเท่าเทียม โดยกฎหมายหย่าร้างที่ส่งให้ศาลฎีกาอินเดียตีความ อนุญาตให้ผู้ชายมุสลิมสามารถหย่าร้างจากภรรยาได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เปล่งวาจาคำว่า ทาลัก (talaq) ซึ่งหมายความว่า หย่าขาด 3 ครั้งติดต่อกัน ก็เป็นอันยุติความสัมพันธ์สามี-ภรรยา ซึ่งกลุ่มสตรีมุสลิมกล่าวว่า พวกเธอดูไร้คุณค่าจากการถูกสามีหย่าด้วยการกล่าวคำว่า "ทาลัก" เพียง 3 ครั้ง หรือแม้กระทั่งบอกกล่าวผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ อย่างสไกป์หรือวอทส์แอพ ก็ถือว่ามีผล

ภายใต้คำวินิจฉัยขององค์คณะผู้พิพากษา 5 คน จาก 5 ศาสนา คือฮินดู คริสต์ อิสลาม ซิกห์ และโซโรอัสเตรีย มีมติ 3 ต่อ 2 เสียง ให้กฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของอินเดีย และบอกว่ารัฐบาลอินเดียควรร่างกฎหมายหย่าร้างใหม่ เพื่อทดแทนฉบับทาลัก 3 ครั้ง

นางชายารา บาโน หญิงชาวอินเดียที่ถูกสามีหย่าขาดด้วยวิธีทาลัก 3 ครั้ง และเป็นผู้หญิง 1 ใน 5 คนที่นำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล กล่าวภายหลังศาลมีคำวินิจฉัยว่า เธอรู้สึกโล่งใจ คำตัดสินของศาลจะช่วยปลดปล่อยผู้หญิงมุสลิมอีกเป็นจำนวนมาก


ก่อนหน้านี้หลายประเทศมุสลิมได้ห้ามการหย่าแบบทาลัก 3 ครั้ง รวมถึงปากีสถาน และประเทศอนุรักษนิยมอย่างซาอุดีอาระเบีย แต่กฎหมายฉบับนี้ยังอยู่รอดได้ในอินเดีย เนื่องจากประเทศโลกวิสัย หรือประเทศที่เป็นกลางทางศาสนา อย่างเป็นทางการอนุญาตให้ชุมชนของศาสนาต่างๆ บังคับใช้กฎหมายของตนเองได้ ในประเด็นที่เป็นส่วนบุคคล เช่น การสมรส การหย่า และการสืบทอดมรดก


ภาพ Thomson Reuters

Advertisement