วันนี้มีอะไร: 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

2019-12-31 00:00:46

วันนี้มีอะไร: 31 ธันวาคม  วันสิ้นปี

วันสิ้นปี
วันสิ้นปี คือ วันสุดท้ายของปีซึ่งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ตามปฏิทินเกรกอเรียน ทางการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ คืนวันนี้จะมีการจัดงานนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่วันปีใหม่ในเวลาเที่ยงคืนตามเมืองใหญ่ทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยมักมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง

ภาพ Shutterstock.com

Advertisement

112 ปีก่อน
พ.ศ. 2450
ไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กจัดการเฉลิมฉลองวันสิ้นปีพร้อมกับลูกบอลไทม์สแควร์เป็นครั้งแรก

Advertisement

ภาพ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

70 ปีก่อน
พ.ศ. 2492
สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์และวิชาการชาวไทย

Advertisement
ภาพ Presidential Press and Information Office

20 ปีก่อน
พ.ศ. 2542
วลาดีมีร์ ปูตินดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซีย หลังจากบอริส เยลต์ซิน ลาออก


Advertisementภาพ Shutterstock.com

15 ปีก่อน
พ.ศ. 2547
ไทเป 101 ในย่านซินยี่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เปิดอย่างเป็นทางการ นับเป็นอาคารสูงที่สุดในโลกขณะนั้น