สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ

2017-08-22 23:00:13

สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ

Advertisement

สหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ ประธานที่ปรึกษาและประธานยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเทพสถิตชัยมงคล จำกัด คณะครู นักเรียน รร.ซับมงคลวิทยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ที่บ้านซับมงคล หมู่ที่ 8 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยสร้างขึ้นตามโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน สำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรักษาความชุ่มชื้นของดินและป่า รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของขบวนการสหกรณ์ และประชาชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติดินน้ำป่าให้อยู่คู่ชุมชนสืบไป


ด้าน น.ส.ปาริชาติ กล่าวว่า อยากให้ฝายนี้เกิดขึ้นตามชุมชนต่างๆเพื่อที่จะได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดน้ำให้แก่ชาวบ้านเพราะฝายนี้สร้างได้ง่ายเพียงมีการจัดเตรียมสถานที่ ตัดไม้ไผ่ และการลงมือขึ้นโครงสร้าง หลังจากทำโครงสร้างให้มีความมั่นคงแล้ว ก็นำกระสอบบรรจุทรายมาวางตามโครงสร้างไม้ไผ่ใช้เวลาเพียงหนึ่งถึงสองวันในการสร้างก็เป็นอันแล้วเสร็จ ซึ่งฝายแห่งนี้เมื่อก่อสร้างเสร็จก็อยากฝากให้ช่วยกันดูแลรักษาให้นานที่สุดเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรักษาความชุ่มชื้นของดินและป่าต่อไป 
แท็กที่เกี่ยวข้อง