ศาล รธน. รับวินิจฉัย “ธนาธร-อนค.”ล้มล้างการปกครอง

2019-12-25 15:25:28

ศาล รธน. รับวินิจฉัย “ธนาธร-อนค.”ล้มล้างการปกครอง

ศาล รธน.รับวินิจฉัยปม “ธนาธร”พร้อมพวก ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ต้องไต่สวน นัดวินิจฉัย 21 ม.ค.

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ศาลธรรมนูญพิจารณากรณีนายธนพรโตประยูร ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าด้วยการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่าในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ. ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและอ่านคำวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค.2563 ในเวลา 11.30 น.หน้าห้องพิจารณาคดีชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
Advertisement