วันนี้มีอะไร: 23 สิงหาคม วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส

2017-08-23 06:05:51

วันนี้มีอะไร: 23 สิงหาคม วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส

Advertisement

วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition)

วันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากล ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันซึ่งประกาศโดยยูเนสโกเพื่อที่จะระลึกถึงการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก วันดังกล่าวมีความสำคัญ เนื่องจากระหว่างคืนของวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2334 บนเกาะเซนต์โดมีนิก หรือ เยติในปัจจุบัน ได้เกิดการลุกฮือของทาสซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การเลิกการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

ภาพ  Stupic / Shutterstock.com

ภาพ Facebook: Saksiri Meesomsueb

60 ปีก่อน
พ.ศ. 2500
วันเกิด ศักดิ์สิริ มีสมสืบ นักเขียนเรื่องสั้นและกวีซีไรต์ประจำปี 2535


ภาพ NASA

51 ปีก่อนพ.ศ. 2509 ลูนาร์ ออร์บิเตอร์ 1
(Lunar Orbiter 1) ยานอวกาศขององค์การนาซา สหรัฐอเมริกา ถ่ายภาพของโลกภาพแรกสุด

ภาพ Facebook: Mheekwai

32 ปีก่อน
พ.ศ. 2528
วันเกิด หรินทร์ สุธรรมจรัส หรือ ดิม นักร้องวง Tattoo Colour

9 ปีก่อน
พ.ศ. 2551 สมจิตร จงจอหอ
นักมวยทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่กรุงปักกิ่ง