สุดยอดสารฉีดพ่น แก้ปัญหา “ข้าวกระทบหนาว”

2019-12-19 18:10:01

สุดยอดสารฉีดพ่น  แก้ปัญหา “ข้าวกระทบหนาว”

สภาพอากาศที่หนาวเย็นในหลายจังหวัดช่วงเวลานี้ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเท่านั้น ในส่วนของพันธุ์ไม้หรือต้นไม้ที่เพาะปลูก รวมถึงแปลงนาข้าวก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง หนาวเย็น ก่อเกิดปัญหาด้านการเจริญเติบโตด้วยเช่นกัน

ล่าสุด มีข่าวดีสำหรับชาวนาในการแก้ปัญหาข้าวได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว โดยนายสมควร เจตกสิกรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 4 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ แนะนำว่า หากทำการฉีดพ่นด้วยโพลีแอร์พลัส 20 ซีซี บวกด้วยสุดยอด 30 ซีซี ลงไปในนาข้าวประมาณ 2 ครั้ง ต้นข้าวจะมีความสมบูรณ์ เขียวชอุ่มดังภาพที่เห็น โดยใบข้าวจะไม่มีสีส้ม หรือสีเหลืองแม้แต่น้อย

ทั้งนี้ พันธุ์ข้าวที่ปลูกดังกล่าว เป็นพันธุ์ข้าว กข79 เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ อายุข้าวอยู่ที่ประมาณ 53 วัน หลังการฉีดพ่นด้วยโพลีแอร์พลัส 20 ซีซี บวกด้วยสุดยอด 30 ซีซี ข้าวจะมีใบใหญ่ ใบจะตั้งตรง มีความสมบูรณ์มาก อยากแนะนำให้เกษตรกรทั้งหลายที่ปลูกข้าว หันมาลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้โพลีแอร์พลัส 20 ซีซี กับสุดยอด 30 ซีซี (น้ำ 20 ลิตร) ช่วยลดปุ๋ยเคมี ใช้ดีจึงต้องบอกต่อ รับรองไม่ผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ หรือนาข้าว ก็ใช้ได้ทั้งนั้น ได้ผลสุดยอดจริงๆ เกษตรกรที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.091-997-5566

Advertisement