“สุวพันธุ์”รุดช่วยชาวบ้านถูกหลอก

2017-08-21 16:55:45

“สุวพันธุ์”รุดช่วยชาวบ้านถูกหลอก

Advertisement

รมว.ยุติธรรมลงพื้นที่ชัยภูมิ ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเจ้าหนี้นอกระบบหลอกลวงทำนิติกรรม ขอเช่าโฉนดที่ดินนำไปขายฝาก 
 
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวชัยภูมิ โดยระบุว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมเป็นจำนวนมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้ขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย 172 ราย มีผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 58 ราย มีผู้เสียหายจากกระบวนการยุติธรรมมาขอรับการเยียวยาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 237ราย และมีผู้ร้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน ภาคประชาชน 554 ราย สำหรับปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมที่สำคัญ คือ การถูกเจ้าหนี้นอกระบบหลอกลวงเกี่ยวกับการทำนิติกรรม การหลอกลวงขอเช่าโฉนดที่ดินจากประชาชนเพื่อนำไปขายฝาก

รมว.ยุติธรรมยังได้ลงพื้นที่ อ.บ้านเขว้า พบปะประชาชน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 16 ราย เป็นจำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาใน จ.ชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 121 ราย เป็นเงิน 6.6 ล้านบาท