ประเมินคนเชียร์ “ปู” 3,000-3,500 คน

2017-08-21 15:45:44

ประเมินคนเชียร์ “ปู” 3,000-3,500 คน

Advertisement

คสช.คาดมวลชนให้กำลังใจ “ยิ่งลักษณ์” 25 ส.ค.ประมาณ 3,000-3,500 คน ห่วงปัญหาความแออัด การจราจร ย้ำใช้กฎหมายปกติให้ตำรวจเป็นหลักดูแล

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวถึงผลการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ที่มี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการ คสช.เป็นประธาน ว่า ในวันพิพากษาคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 25 ส.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติและดูแลในภาพรวมภายใต้การใช้กฎหมายปกติ โดยมีกระทรวงมหาดไทยและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าจะมีประชาชนมาร่วมรับฟังความคืบหน้าของคดีในวันดังกล่าวประมาณ 3,000-3,500 คน ซึ่งอาจจะทำให้พื้นที่โดยรอบเกิดความไม่สะดวกในบางเรื่อง อาทิ ปัญหาการจราจร สภาพอากาศ ความแออัดของพื้นที่ รวมทั้งกระบวนการอ่านคำพิพากษาอาจต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเลขาธิการ คสช.มีความห่วงใยในข้อจำกัดดังกล่าว ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเตรียมการรองรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ รวมทั้งการกำกับดูแลไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายในทุกด้าน