อินเดียผ่านกฎหมายสัญชาติ กีดกันชาวมุสลิม

2019-12-12 13:05:27

อินเดียผ่านกฎหมายสัญชาติ กีดกันชาวมุสลิม

Advertisement

พรรคชาตินิยมฮินดูของอินเดีย ได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยสถานะพลเมือง หรือกฎหมายสัญชาติ (ซีเอบี) เมื่อวันพุธ ด้วยคะแนนเสียง 125 ต่อ 105 หลังจากผ่านความเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และจะมีการลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป กฎหมายนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลอินเดียสามารถมอบสิทธิความเป็นพลเมืองให้ผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายทุกศาสนา ยกเว้นชาวมุสลิม จากอัฟกานิสถาน, บังกลาเทศและปากีสถานได้ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า กฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญของอินเดีย ที่ยึดมั่นความเสมอภาค แต่กฎหมายฉบับนี้เลือกปฏิบัติ เพราะกีดกันชาวมุสลิม

แต่พรรคภาราติยะ ชนตะ หรือบีเจพี พรรคชาตินิยมฮินดูของรัฐบาลอินเดีย แถลงว่า อินเดียจะให้ที่พักพิงแก่ประชาชนที่หลบหนีการเข่นฆ่าทางศาสนา

ขณะเดียวกันก็มีการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้ในหลายรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่มีพรมแดนติดกับบังกลาเทศ ทหารถูกส่งเข้าประจำการในรัฐตริปุระ และตำรวจปะทะกับผู้ประท้วงในเมืองกูวาฮาตี เมืองเอกของรัฐอัสสัม ซึ่งในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความรุนแรงปะทุขึ้นระหว่างสมาชิกรัฐสภาอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าว โดยทั้ง 2 รัฐนี้ มีพรมแดนติดกับบังกลาเทศ แต่ประชาชนใน 2 รัฐนี้ ก็กลัวการหลั่งไหลเข้ามาตั้งรกรากของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายเช่นกัน
ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่สำคัญในการเลือกตั้ง ที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี หาเสียงไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

กีติโมนี ทุตตา นักศึกษามหาวิทยาลัย กล่าวระหว่างร่วมประท้วงในเมืองกูวาฮาตี รัฐอัสสัมว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้สิทธิ, ภาษา และวัฒนธรรมของอินเดีย ถูกกลืนหายไปกับชาวบังกลาเทศหลายล้านคนที่จะได้รับสัญชาติอินเดียกฎหมายว่าด้วยสถานะพลเมือง เป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการมอบสัญชาติอินเดีย ให้แก่ชาวพุทธ, คริสต์, ฮินดู, เชน, ปาร์สี และซิกข์ ซึ่งหลบหนีออกจากอัฟกานิสถาน, บังกลาเทศและปากีสถาน ก่อนปี 2558

การเคลื่อนไหวของรัฐบาลนายโมดี เผชิญหน้ากับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากพรรคฝ่ายค้าน, ชนกลุ่มน้อยและองค์การนักศึกษา นักการเมืองมุสลิมฝ่ายค้านหลายคน แย้งว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเล่นงานชุมชนมุสลิม ซึ่งมีประชากรมากกว่า 170 ล้านคนในอินเดีย และเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่ที่สุดของอินเดีย