อนุ กมธ.ด้านการศึกษาฯ ปรับลดงบกว่า 1,450 ล้าน

2019-12-11 19:10:20

อนุ กมธ.ด้านการศึกษาฯ ปรับลดงบกว่า 1,450 ล้าน

Advertisement

อนุ กมธ.ด้านการศึกษาฯ ปรับลดงบกว่า 1,450 ล้านบาท เผยเสนอให้ รร.ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปควรมีหลักสูตรว่ายน้ำแก้ปัญหาเด็กพลัดตกน้ำ

เมื่อวันที่11 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.)ด้านการศึกษาและทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา ในกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แถลงข่าวถึงผลการประชุมคณะอนุกมธ. ว่า ทางคณะอนุกมธ.ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณด้านการศึกษาและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. - 4 ธ.ค.62 รวมทั้งหมด 12 ครั้งโดยคณะอนุกมธ. ได้มีการพิจารณาค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของอนุกมธ.จำนวน 102 หน่วยงาน เป็นจำนวนกว่า 264,548 ล้านบาท ซึ่งทางคณะอนุกมธ. ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณจำนวน 52 หน่วยงาน รวมงบประมาณที่ปรับลดรวมกว่า 1,450 ล้านบาท

นายอัครเดช แถลงต่อว่า ส่วนหน่วยงานที่สำคัญที่ทางคณะอนุกมธ. ปรับลดสำคัญคือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการปรับลดงบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากอำนาจหน้าที่มีความทับซ้อนกับสำนักงานเขตพื้นที่ของ สพฐ. อีกทั้งยังไม่มีแผนที่ชัดเจนของแผนความต้องการงบลงทุน อีกทั้ง ยังได้มีข้อสังเกตถึงนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก โดยขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นกรณีๆไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง และได้มีข้อเสนอให้โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ควรมีหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำเพื่อเป็นการเสริมทักษะการว่ายน้ำและแก้ไขปัญหากรณีเด็กพลัดตกน้ำ นอกจากนี้ โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรจะเป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมเทคนิคการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้ง กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันปัญหาการระบาดของยาเสพติด ในโรงเรียนและชุมชนด้วย