“เรืองไกร” ร้องนายกฯ ตรวจสอบที่ดิน ภบท.5 “ปารีณา”

2019-12-11 12:55:31

“เรืองไกร” ร้องนายกฯ ตรวจสอบที่ดิน ภบท.5  “ปารีณา”

“เรืองไกร” ร้องนายกฯ ตรวจสอบที่ดิน ภบท.5 ของ “ปารีณา” ผิด พ.ร.บ.จัดสรรทรัพยากรน้ำหรือไม่

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.เวลา ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. เปิดเผยว่า ตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีต่อเนื่องกับที่ดินบำรุงท้องที่ (ภบท. 5) ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หรือ บริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามความในพ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ หรือไม่ โดยเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2562 ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุไว้ว่า บริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2561 แจ้งสถานะนิติบุคคล ยังดำเนินการอยู่ มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ทำธุรกิจ การเลี้ยงไก่ไข่ โดยประกอบกิจการฟาร์มไก่และรับจ้างเลี้ยงไก่ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติใน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ตามมาด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561 บริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขา โดยแจ้งว่า ที่อยู่สำนักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 7007-041761-0 ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120 และแจ้งที่อยู่สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน 7002-016794-6 ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150 ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 จึงขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบกรณีต่อเนื่องกับที่ดิน ภบท. 5 ของน.ส.ปารีณา หรือ บริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ดังกล่าว ว่าได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามความใน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำหรือไม่ และจะมีการกระทำใดที่เข้าข่ายความผิดตามความในหมวด 9 บทกำหนดโทษ หรือไม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง