“สุดารัตน์” ชี้ รธน.ปัจจุบันสร้างปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

2019-12-10 10:20:51

“สุดารัตน์” ชี้ รธน.ปัจจุบันสร้างปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

“คุณหญิงสุดารัตน์” ชี้ รธน.ปัจจุบันสร้างปัญหา เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เอื้อทุนผูกขาด ระบุ รธน.เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ ต้องเป็นวาระแห่งชาติ เขียนขึ้นด้วยมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ไม่ใช่ฉบับที่เขียนด้วยเนติบริกรหน้าซ้ำ นักปฏิรูปหน้าเดิม ที่มีเป้าหมายเพื่อเน้นสืบทอดอำนาจ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ระบุว่า รัฐธรรมนูญปัจจุบัน สร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง เพราะเอื้อทุนผูกขาดประเทศ ส่งผลให้การกระจายโอกาส กระจายรายได้ เป็นไปอย่างล้มเหลว ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจ สูงมาก เรื่องตลกร้ายคือแม้แต่ฝ่ายสืบทอดอำนาจที่ประกาศว่า รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อพวกเรา ก็ยังปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของตัวเองไม่ได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงกลายเป็นบ่วงพันธนาการความก้าวหน้าของประเทศ

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุต่อว่า ทีมเพื่อไทย จึงขอชวนคนไทยมาร่วมกันเขียน รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ ไปด้วยกัน รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ จะต้องสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาประเทศที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้ทันโลก รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำได้จริง รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ จะต้องเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกคน ทุกพรรค รวมทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน คณาจารย์ผู้รอบรู้ทั้งหลาย มาร่วมมือกันหาทางออกจากปัญหาความขัดแย้งของประเทศ สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ จะต้องเขียนขึ้นด้วยมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับที่เขียนด้วยเนติบริกรหน้าซ้ำ นักปฏิรูปหน้าเดิม ที่มีเป้าหมายเพื่อเน้นสืบทอดอำนาจแบบที่สาธารณะชนจดจำกันอยู่ในเวลานี้ รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจะได้รับการยอมรับ ได้รับความศรัทธาจากทุกฝ่าย และเป็นทางออกที่จะปลดบ่วงพันธนาการให้ประเทศได้

ขอบคุณเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

แท็กที่เกี่ยวข้อง