วัดพระธรรมกายทำบุญพระ 30,000 รูปที่พม่า

2019-12-09 06:55:17

วัดพระธรรมกายทำบุญพระ 30,000 รูปที่พม่า

Advertisement

มูลนิธิธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 30,000 รูป ที่เมืองมัณฑะเลย์ ทางภาคกลางของเมียนมา เมื่อวันอาทิตย์ โดยมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวเมียนมาและชาวไทย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายงานของสำนักข่าวเอเอฟพี ระบุว่า งานบุญประเพณีประจำปีของชาวเมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเมียนมา รองจากย่างกุ้ง เมื่อเช้าวันอาทิตย์ มีขึ้นที่บริเวณสนามบินชานเมียะทาซี ซึ่งมีการตักบาตรพระสงฆ์ 30,000 รูป และกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ ในงานมีพระสงฆ์และฆราวาส ทั้งจากเมียนมาและไทย และเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการศาสนา จากหลายสิบประเทศ เข้าร่วม งานบุญครั้งนี้จัดโดยเจ้าหน้าที่เมืองมัณฑะเลย์ รวมกับคณะสงฆ์เมียนมา และมูลนิธิธรรมกายจากประเทศไทย

แถลงการณ์ร่วมของคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า เป้าหมายของการจัดงานบุญประเพณีครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างพระสงฆ์และชาวพุทธของ 2 ประเทศ และส่งเสริมพุทธศาสนาในภูมิภาค
งานบุญประเพณีประจำปีของชาวเมืองมัณฑะเลย์ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 และครั้งใหญ่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558.