“องอาจ”แนะปฏิรูป ปชช.มีส่วนร่วม

2017-08-20 09:40:56

“องอาจ”แนะปฏิรูป ปชช.มีส่วนร่วม

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ คสช.และรัฐบาลต้องตั้งใจในการปฏิรูประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศว่า ต้องถือได้ว่าเป็นคณะกรรมการปฏิรูปที่มีแรงกดดันตั้งแต่เริ่มต้นประกาศรายชื่อออกมา มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องตัวบุคคลค่อนข้างมาก จนนายกรัฐมนตรีก็ออกมายอมรับว่าได้ทาบทามคนดี คนเก่ง มาช่วยเป็นกรรมการปฏิรูปก็ถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตามประชาชนก็ยังฝากความหวังอยากเห็นผลงานการปฏิรูปที่เป็นชิ้นเป็นอัน สามารถทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จควรมีการดำเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กำหนดวิสัยทัศน์ และหลักการของการปฏิรูปทุกด้านที่ชัดเจนเพื่อให้มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันเพราะจะทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม หากไม่มีวิสัยทัศน์ การปฏิรูปก็จะสะเปะสะปะ และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับการปฏิรูป  


Advertisement




แท็กที่เกี่ยวข้อง