วันนี้มีอะไร: 7 ธันวาคม วันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Day)

2019-12-07 00:00:49

วันนี้มีอะไร: 7 ธันวาคม  วันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Day)

Advertisement


วันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Day)

นับตั้งแต่ปี 2539 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 7 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพื่อฉลองวาระครบรอบที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษ (Specialized Agency) ของสหประชาชาติ ได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 7 ธ.ค. 2487 โดยอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The Convention on International Civil Aviation) หรือ อนุสัญญาชิคาโก (Chicago Convention)

56 ปีก่อน
พ.ศ. 2506
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหามาลาประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค (กระบวนพยุหยาตราใหญ่ทางบก) ตามโบราณราชประเพณีเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ นับเป็นการฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่จัดครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 7
ภาพ @pisamaime

80 ปีก่อน
พ.ศ. 2482
พิศมัย วิไลศักดิ์ นักแสดงอาวุโสชาวไทยเกิดวันที่ 7 ธ.ค. 2482 จนถึงปัจจุบัน "มี้" ของวงการบันเทิงไทยมีผลงานแสดงภาพยนตร์ประมาณ 300 เรื่อง รวมถึงผลงานแสดงละครอีกมากมาย และได้รับยกย่องให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปี 2553
ภาพ USN

78 ปีก่อน
พ.ศ. 2484
ฝูงบินรบ กามิกาเซ่ ของกองทัพอากาศญี่ปุ่นลอบโจมตี เพิร์ล ฮาร์เบอร์ ซึ่งเป็นฐานทัพที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ ในภาคพื้นแปซิฟิก ตั้งอยู่ในหมู่เกาะฮาวาย ทำให้กองเรือรบและฝูงบินได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ผลักดันให้อเมริกาประกาศเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ


ภาพ NASA/Lockheed Martin/IMAX Systems/exploitcorporations24 ปีก่อน
พ.ศ. 2538
ยานกาลิเลโอขององค์การนาซา เดินทางถึงดาวพฤหัสบดี หลังจากใช้เวลาเดินทางในอวกาศนานกว่า 6 ปี คือส่งจากผิวโลกตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2532


แท็กที่เกี่ยวข้อง