แจงการจัดตั้งมัสยิดกลาง จ.มุกดาหาร

2019-12-05 20:20:34

แจงการจัดตั้งมัสยิดกลาง จ.มุกดาหาร

มุกดาหารชี้แจงข้อเท็จจริงการจัดตั้งมัสยิดกลางจังหวัดแบบไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ และเร่งรัดให้เสร็จภายใน 1 ปี และจะมีพิธีเปิดในเร็วๆนี้รวมถึงการจับกุมผู้คัดค้านนั้น

จากกรณี นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2562  เกี่ยวกับกรณีการก่อสร้างมัสยิดกลาง จ.มุกดาหาร แบบไม่ได้ทำประชาพิจารณ์และเร่งรัดให้เสร็จ ภายใน 1 ปี และจะมีพิธีเปิดในเร็วๆนี้รวมถึงการจับกุมผู้คัดค้าน นั้น


นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ผอ.ศูนย์ปฎิบัติการข้อมูลข่าวสาร จ.มุกดาหาร ขอเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบ ดังนี้ 1. อาคารมัสยิดกลาง จ.มุกดาหาร ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้ก่อสร้างอาคาร ชนิด คสล.สองชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นการศาสนา ความยาว 400 ตร.ม. ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2556 และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงกลางปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมใน จ.มุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง มิใช่การรวบรัดก่อสร้างแค่ 1 ปี ตามที่มีการอภิปรายในสภาฯ 2. ประเด็นการอภิปรายที่มีการกล่าวอ้างว่า มีการจับกุมผู้คัดค้านไม่เห็นด้วย จ.มุกดาหาร ขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงปัจจุบันนั้น ไม่เคยปรากฎว่ามีการร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างอาคารมัสยิด รวมตลอดถึงการติดป้ายคัดค้านการก่อสร้าง และจัดตั้งมัสยิดกลาง จ.มุกดาหาร ดังนั้นจึงไม่มีเหตุให้ดำเนินการจับกุมผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยแต่อย่างใด 3. ตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542 ) ออกตามความในพ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มิได้กำหนดให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ หรือประชามติ ในการจัดตั้งมัสยิดดังกล่าว 4. จังหวัดมุกดาหาร ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และจัดตั้งมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร อย่างเคร่งครัด


แท็กที่เกี่ยวข้อง